Кустомизацията на системата се извършва предимно чрез вградени визуални средства. Логиката на кустомизацията е ориентирана към специалистите по отраслово консултиране и одиторите (във финансовата част). Специалните случаи могат да бъдат реализирани с прилагането на вградени SQL-запитвания и Java-script. За реализацията на обмена на данни с други информационни системи е необходимо участието на системните администратори.

Разширяването на функционалността на системата, включително тясно специалната, се извършва от производителя и авторизираните партньори по индивидуални искания.