ERP-cистемата на NOTEMATRIX® е инструмент за регистрация на събитията от дейността на предприятието (въвеждане) в съчетание с набор от алгоритми за систематизация на данните (обработка) и средства за предоставяне на информация (отчети) в реално време. Взаимодействието със системата на ползвателя се свежда до регистрация на икономическото събитие по предопределен при кустомизацията (настройката) шаблон. Кустомизацията на системата се осъществява чрез създаване на достатъчно количество такива шаблони и правила за тяхна маршрутизация.

NOTEMATRIX® се състои от ядро и сервизи.

В ядрото на NOTEMATRIX® са реализирани формирането на документи, регистрацията на икономическите събития, формирането на шаблони за бизнес-процесите, калкулирането на себестойността, отчитането на колебанията на валутните курсове, оперативният, управленският, финансовият и данъчният отчет, заключителните отчети, аналитичните регистри, разграничаването на достъпа, експорт-импортът на документи, търсенето на данни, а също средствата за кустомизация на системата. Ядрото на системата е ориентирано към отразяване на различни по сложност бизнес-процеси на всяко предприятие.

Сервизи на NOTEMATRIX® осигуряват ценова листа, визиране на документи, анализатор на продажбите, анализатор на запасите, контрол на задълженията, управление на поръчките, длъжностни инструкции, калкулационни таблици, данъчни книги, карти на контрагента и др.

Реализацията на нови сервизи и усъвършенстването на съществуващите е стратегия в развитието на системата.