ERP-cистема NOTEMATRIX® е изградена по технологията клиент/сървър с преимуществено разположение на правилата на бизнес-логиката на страната на сървъра (тежък сървър). В качеството на RDBS е използван промишленият кросплатформен SQL-сървър Firebird.

Клиентската част е реализирана на Java. Има много предопределени елементи. Допълнена е с вградени потребителски визуални редактори на SQL-запитване, отчети и форми с поддръжка Java-script. Освен това, достъпът до данните може да бъде осъществен чрез драйвери JDBC, ODBC, ADO или непосредствено чрез Firebird-API.

Администрирането на системата се свежда до контрол върху паролата на суперползвателя, състоянието на автоматичните резервни копия и огледалната база данни. Паролите и пълномощията на достъпа на редовите ползватели се управляват от самата система на ниво личен състав на предприятието. Възможен е, но не е задължителен мониторингът на активността на ползвателите при пикови натоварвания.