NOTESOFT GROUP Ltd. беше създадена с цел навлизане на европейския и американския пазари на Big Data системата NOTEMATRIX®. Главното направление на нашата дейност е разработването, внедряването и последващата поддръжка на корпоративните решения на базата на тази система.

Основата на групата е съставена от компании и частни лица, работили на пазара на корпоративното програмно обезпечение от 1998 година и на пазара на одиторските услуги от 1992 година.

Седалището на групата се намира в град Бургас, България.

Разработката на ERP системата NOTEMATRIX®, започнала през 1998 година, е била финансирана и осъществявана от участниците в групата. При проектирането особено са отчитани математическите основи на теорията на системите за автоматично управление, счетоводна отчетност, защита на информацията и ергономиката.

През февруари 2003 година ние започнахме промишлена експлоатация на системата.

Към началото на 2007 година ние създадохме версия 2.0 на системата, която беше съществено преработена с оглед поддръжка на обработката на десетки милиони записи, натрупани в базите данни на нашите клиенти, чийто бизнес се е развивал, в това число и с помощта на нашите решения.

През 2009 година проектът започна да носи оперативна печалба и към средата на 2011 година достигна етап на възвращаемост.

През 2011 година беше почти напълно обновена инфраструктура на групата и започната разработването на NOTEMATRIX® версия 3.0, която предвижда крос-платформеност на сървъра и клиента, мултиезична поддръжка, многопоточност на клиентската част, а също средства за поддръжка на дистрибуторите.